Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
http://www.asp.poznan.pl
Strona główna    Archiwum newsów    Szansa dla każdego
Szansa dla każdego
Czas dodania  17 kwietnia 2009, 22:25
"Czas na Fundusze Europejskie i Polskę marzeń" 
Kto kończy studia, chce podjąć pracę w firmie, która ma aktualnie problemy finansowe i potrzebuje pomocy, albo zamierza założyć własną firmę, ma głowę pełną pomysłów, ale nie ma środków na ich realizację – może sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej. Brzmi to jak bajka, ale...
W latach 2007-2013 Polska jest jednym z głównych beneficjentów unijnych środków finansowych i w ramach funduszy strukturalnych otrzyma ponad 67 mld euro, a po uwzględnieniu dodatkowych dotacji z Unii na fundusze celowe – łącznie będzie około 85 mld euro.
Ta niebagatelna kwota stwarza ogromną szansę na zrealizowanie wielu niezbędnych przedsięwzięć, zwłaszcza w dobie kryzysu, kiedy każda złotówka się liczy. Jednocześnie istnieje zagrożenie nieefektywnego wykorzystania unijnych środków.
Dużą rolę w efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich mają do odegrania partnerzy społeczni, wśród nich jest NSZZ „Solidarność”, podejmujący szereg działań.
Od 2008 r. Związek z partnerami – również z NZS – promuje fundusze w ramach realizacji projektu „Czas na fundusze i Polskę marzeń”.
Obecnie – w dobie kryzysu – „Solidarność” postuluje także lepsze wykorzystywanie funduszy do działań antykryzysowych na rynku pracy i wyjaśnia – w kampanii „Solidarność na kryzys” – w jaki sposób środki unijne mogą pomóc w walce z kryzysem.
Skorzystać z tych pieniędzy może każdy, kto podejmie trud sięgnięcia po nie. W gronie beneficjentów nie powinno zabraknąć młodych, utalentowanych ludzi, startujących w dorosłe życie. Tylko trzeba się zdecydować, czy uczynić to z kimś, czy występować o dotację indywidualnie.
O fundusze starać się mogą: samorządy, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, zdrowia, nauki, oświaty, administracja, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, a także jedna osoba – również TY – Szanowny Czytelniku.
W jaki sposób starać się o pieniądze?
Istnieją dwie drogi występowania o dotację. Jedna to – złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej i wzięcie udziału w konkursie, druga – dotarcie do kogoś, kto już dostał te pieniądze po to, by je dzielić wśród potrzebujących; wtedy nie trzeba pisać wniosku i brać udziału w konkursie.
Na przykład Powiatowe Urzędy Pracy udzielają pożyczek na założenie działalności gospodarczej.
Zanim podejmie się jakąkolwiek decyzję, warto skorzystać z istniejących źródeł informacji na temat funduszy europejskich.
Gdzie można uzyskać informacje na temat funduszy?
Podstawowymi źródłami informacji są: punkty informacyjne organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lub inne instytucje, strony internetowe o funduszach, publikacje, szkolenia, konferencje. Główne Punkty Informacyjne MRR mieszczą się przy Urzędach Marszałkowskich. Zgodnie z planami MRR, do końca 2009 r. zostanie utworzonych 16 Głównych Punktów Informacyjnych w stolicach województw oraz około 100-120 Lokalnych Punktów Informacyjnych na terenie całego kraju.*)
W Punkcie Informacyjnym można dowiedzieć się, czy istnieje możliwość dofinansowania planowanego przedsięwzięcia, z jakiego konkretnego programu można skorzystać, gdzie udać się w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedur aplikowania o dotację. Ponadto można uzyskać wstępną analizę projektu oraz wykaz aktualnie realizowanych konkursów; otrzymać materiały na temat funduszy, a także spis instytucji wdrażających fundusze europejskie.
Jak wspierać środowisko studenckie?
Od września 2008 r. realizowany jest projekt promujący fundusze unijne „Czas na fundusze i Polskę marzeń”, którego wnioskodawcą jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. W realizacji projektu uczestniczy także Niezależne Zrzeszenie Studentów. Dzięki temu projektowi każdy zainteresowany środkami z Unii Europejskiej może skorzystać z informacji podawanych w różnych formach; uczestniczyć w konferencjach organizowanych na terenie kraju, korzystać z publikacji wydawanych w ramach projektu, a zwłaszcza czerpać informacje ze strony internetowej. Na przykład można ułatwić sobie drogę starania o fundusze i skorzystać z bezpłatnej pomocy eksperta odpowiadającego na pytania na łamach portalu albo podjąć dyskusję na forum, gdzie można rozmawiać o efektywnym wykorzystywaniu funduszy w czasie globalnego kryzysu, a także podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektów. Na forum nie powinno zabraknąć głosu studentów.
Na stronie projektu zamieszczane są między innymi biuletyny informacyjne stanowiące źródło wiedzy „w pigułce” oraz prezentacje projektów współfinansowanych z funduszy.
Zapraszamy do odwiedzania strony o funduszach www.solidarnosc.org.pl/fe, aby wspólnie wypracowywać działania wspierające także środowisko studenckie.

Realizatorzy projektu
„Czas na fundusze i Polskę marzeń”


Plakat

© 2007 Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Projekt i wykonanie: voots | Logowanie